Resultaten 3e meting [Ont]Regelmonitor

Vlak voor de COVID-19 pandemie hadden zorgverleners minder last van regeldruk op de werkvloer, maar waren zij wel meer tijd kwijt aan niet-effectieve regels dan een half jaar eerder. Een ruime meerderheid van de zorgverleners is ontevreden over de voortgang in het terugdringen van de regeldruk en heeft weinig vertrouwen in daadwerkelijke verandering.